Imagestelepatic2

Telepatija – čutenje na daljavo

Telepatijo, kar v prevodu iz grščine pomeni čutenje na daljavo, lahko opredelimo kot paranormalno posredovanje informacij med dvema človekoma, ki se dogaja brez govora ali telesne govorice. Ta pojav ni tako redek, prenos misli se pogosteje dogaja med  ljudmi, ki so čustveno povezani, kot denimo ljubimci, enojajčni dvojčki, mati in otrok…V plemenskih skupnostih so imeli telepatijo od nekdaj za nekaj navadnega. Telepatija omogoča komuniciranje z drugimi ljudmi brez besed, branje misli in tudi vplivanje na misli drugih ljudi.

Parapsihološke raziskave

Pojem telepatije je konec 19. stoletja prvi uvedel angleški klasični učenjak William Henry Myers, ustanovitelj Društva za psihična raziskovanja. Kljub temu, da raziskave na tem področju potekajo  že več kot stoletje, obstoj telepatije ostaja znanstveno še vedno nedokazan. Največja težava je nezmožnost ponovitve izsledkov. Pri prvih telepatskih poskusih je posameznik moral oddati dvomestno število ali vizualno  sliko prejemnikov, ki so bili na drugi strani sobe. Da zunajčutno zaznavanje res obstaja, je prvi dokazal parapsiholog Joseph Banks Rhine (1895-1980),  ki je izvedel poskuse  na področju telepatije in jih opisal v knjigi Extra-sensory perception (1934). Poskuse je izvedel z zenerskimi kartami s petimi različnimi simboli: zvezda, kvadrat, krog, križ in trojna valovita črta. Oddajnik je odkrival karte, zmešane po naključnem vrstnem redu, se na vsako koncentriral, prejemnik pa je skušal ugotoviti za katero karto gre in je zapisal ustrezen simbol. Sprejemnik in oddajnik sta bila ločena, karte pa so bile v neprozornih kuvertah. Število poskusov je bilo določeno vnaprej, nadzor pa je bil natančen in vsestranski. Pri nizu poskusov so se pri nekaterih poskusnih osebah pojavili statistično skrajno značilni rezultati, ki so izjemno odstopali od slučajnega zadetka.

Med letom 1974 in 1981 sta psiholog na univerzi Cornell Daryl Bern in parapsiholog Charles Honrton na univerzi v Edinburgu izvedla  42 ganzfeld poskusov. Prejemnika so namestili v majhne, oblazinjen, zvočno izoliran prostor. Njegove čutne sposobnosti so blokirali s slušalkami, v katerih je zaznal beli šum. V drugi sobi so pošiljatelju kazali naključno  izbrane fotografije. Ta je miselno pošiljal eno izmed podob prejemniku. Testiranci so dosegli pri tem 35 odstotno uspešnost, rezultati raziskave pa so bili objavljeni v uglednem psihološkem časopisu Psychological Bullet.

Za parapsihološke pojave se je zanimal tudi Sigmund Freud, ki je v pismu parapsihologu Herewardu Carringtonu leta 1921 napisal: če bi še enkrat moral živeti od začetka, bi se posvetil parapsihologiji, ne pa psihoanalizi. Bilo bi mi v veliko zadovoljstvo, če bi sebe in druge lahko prepričal o obstoju telepatskih dogodkov«. O sami telepatiji  pa je napisal sledeče: »Domneva se, da je to prvobiten, arhaični način sporazumevanja med posameznimi bitji, ki je med filogenetskim razvojem potisnjen z boljšimi metodami sporazumevanja s pomočjo znakov, ki se sprejemajo s čutili. A stara metoda se je ohranila v ozadju in se pod določenimi pogoji prebije na dan.« Telepatijo je pojasnil kot komunikacijski kanal med potlačeno vsebino, nezavednim  v smislu pošiljanja sporočil v obliki simbolov.

Spontan pojav v kriznih trenutkih

Novejše raziskave so pokazale, da so telepatske sposobnosti pogosto povezane s čustvenim stanjem prejemnika in posredovalca informacij. Večina oseb s telepatskimi sposobnostmi je ženskega spola, telepatske sposobnosti pa so zaradi slabenja drugih čutov pogoste tudi pri starejših ljudeh. Obstaja več vrst telepatije: sporazumevanje s prenosom občutkov, sporazumevanje s prenosom čustev ali podob, sporazumevanje z miselnim prenosom besed. Telepatija se pogosto pojavi spontano v kriznih trenutkih. Mnogi ljudje poročajo, kako so slutili ali preprosto vedeli, da se je nekdo, ki jim je pri srcu znašel v nevarnosti ali je zbolel, še preden so novico zares izvedeli. Ljudje telepatijo zaznavajo različno: v mentalnih slikah, simbolih, sanjah, vizijah, v besedah, ki se nenadno pojavijo v mislih… Dva uma se lahko telepatsko povežeta tudi v sanjah.  Telepatija se dogaja tudi med ljudmi in živalmi, ko denimo pes točno ve, kdaj se lastnik vrača domov in ga čaka na pragu. Telepatijo spodbuja sproščeno meditativno stanje uma in alfa valovi v možganih. Raziskovalci so odkrili, da se med prenašanjem informacij posredovalcu informacij zviša krvni volumen, prejemnikovi možganski valovi pa se uskladijo z možganskimi valovi posredovalca. Kofein in nekatere droge poslabšajo zmožnost telepatskega posredovanja in prejemanja informacij.

Kako razvijemo telepatsko sposobnost?

Telepatija je latentna sposobnost, ki jo ima zelo veliko ljudi, potrebno jo je le razviti.  Najprej se moramo naučiti veščine koncentracije. Pozornost usmerimo na nek predmet ali nezapleteno misel, kot je veselje ali mir in to fiksiramo. To ni razmišljanje, ampak gre za odstranjevanje  vseh misli razen ene. Da se lahko koncentriramo na pravilen način, si najprej sugeriramo, da sprostimo telo in duha, tako da telo postane neobčutljivo, duh pa nepopisan list papirja. To pomeni, da s svojim duhovnim vplivom sprostimo  vsak telesni občutek in tudi zavest znotraj. Ko sprostimo telo, si zamišljamo neko rožo ali nekaj prijetnega, kar ne vsebuje elemente čustvenega spomina. Z notranjo ravnodušnostjo zremo v ta izbrani predmet, pozornost zadržujemo na barvi ali obliki tega cveta. Ne razmišljamo o cvetu, ampak ga samo gledamo. Izberimo samo eno stvar, na kar se lahko koncentriramo, denimo na barvo ali obliko cveta ali oboje v eni sliki. Ko se izurimo v koncentraciji na cvet, in pri tem ne zaspimo, bomo sposobni doseči stanje praznine zavesti, ki je potrebno, da bi lahko uspešno izvedli telepatske poskuse. Najpomembneje je, da sprožimo stanje duhovne in telesne pasivnosti.

Potem lahko naredimo poskus s kartami. Ko se sprostimo in dosežemo prazno zavest, svojemu nezavednemu umu ukažemo, da naj nam pove, kaj se nahaja na papirju, ki ga držimo v rokah.  Oči so zaprte in telo sproščeno. Svojemu nezavednemu duhu recite. ‘Želela bi, da se ta slika, simbol, ki se nahaja na karti ali papirju, prenese v mojo zavest. To večkrat ponovimo, ‘želim, da vidim, kaj je na tej karti…’ Tedaj se sprostit do popolne praznine in ostanite nekaj trenutkov v tej praznini. Poskušajte sproščeno brez napetosti videti, kakšne oblike se pojavljajo v praznem prostoru, v katerega gledate z zaprtimi očmi. Ostanite v stanju pričakovanja in pustite, da nekaj pride. Ta tehnika zahteva čas in potrpežljivost.

Ko zjutraj vstanete in vzpostavite prazno zavest, si lahko v duhu zamišljate, koga boste srečali tekom dneva. Ali pa ko pozvoni telefon, preden se oglasite, skušate uganiti, kdo kliče. Če se v vašem umu nenadoma pojavi slika osebe, obstaja velika verjetnost, da ta oseba v tem trenutku razmišlja o vas. Njen miselni val zamahuje proti vam in se skuša uskladiti z vašimi mentalnimi frekvencami. Prepustite se intuiciji in zaupajte v nenavadne načine komunikacije na daljavo brez stika in besed.  V prihodnosti naj bi bila telepatija še bolj razširjena, saj bo človeški duh postal zelo občutljiv za vibracije in elektromagnetne valove, ki prihajajo iz drugih možganov ali iz elektronskih oddajnikov.